Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Β ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή  του 6ου Μαθητικού διαγωνισμού "Μαθηματικά και παιχνίδι" των δημοτικών η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία του παραρτήματος Κιλκίς θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό Β' Φάσης  στις  9  Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο.
Στη Β' Φάση το Διοικητικό συμβούλιο του παραρτήματος αποφάσισε :

1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι μαθητές της Ε' και ΣΤ ' τάξης πρώτευσαν στο τμήμα τους ανεξάρτητα από τη βαθμολογία που πήραν

2..Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι μαθητές της Ε' και ΣΤ ' τάξης έλαβαν βαθμολογία τουλάχιστον    90%

Σύντομα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του παραρτήματος οι πρωτεύσαντες αλλά και οι μαθητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
Το σχολείο που θα διεξαχθεί η νέα φάση του διαγωνισμού θα γίνει γνωστό με νέα ανακοίνωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου